• Мрежа за координацију пружалаца бесплатне правне помоћи у БиХ


  У оквиру активности пројекта Развојног прогорама Ујединјених нација у БиХ (УНДП) Приступ правди – Суочаванје са прошлошћу и изграднја повјеренја за будућност, усмјерених, између осталих, на успостављанње система координације и јачања сарадње између владиних агенција и невладиних организација које се баве пружањем бесплатне правне помоћи, потписивањем Меморандума о разумијеванју између владиних и невладиних пружалаца бесплатне правне помоћи 24.1.2012. горине у Сарајеву, основана је мрежа за координацију пружалаца бесплатне правне помоћи у БиХ.

 • Активности Мреже


  Упознајте се са активностима мреже и вијестима из Мреже пружалаца бесплатне правне помоћи.
  Сазнајте о дешавањима на састанцима мреже, те конкретним закључцима њихових учесника.
  Кликните на слику и сазнајте више о активностима Мреже.

 • Приступ правди за све!


  Приступ правди је фундаментано људско право загарантовано Уставом БиХ и међународним инструментима за заштиту људских права.

  Мрежа пружалаца бесплатне правне помоћи треба омогућити приступ стручној правној помоћи за све категорије становништва, укључујући и оне економски најугроженије групе и појединце који не могу рпиуштити плаћање правних услуга.

  Функционалан и ефикасан систем бесплатне правне помоћи представља гарант за једнак приступ суду рањивим категоријама становништва те заштиту њихових интереса..

  Кликните на слику и упознајте се са правима која Вам пружаоци бесплатне правне помоћи требају омогућити.

 • Преузимања


  У секцији можете преузети:

  - Публикације, брошуре и анализе,
  - Интерне акте мреже,
  - Законске и подзаконске акте и
  - Захтјеве и обрасце за пружање бесплатне правне помоћи

Hands-on Support to the Violence Survivors

Support to Free Legal Aid System by UNDP in Bosnia and Herzegovina

Today, UNDP in close cooperation with its legal aid platform parners in Sarajevo and Zenica, marks the Global 16 Days of Activism Campaign to end violence against women and girls. The Gender Agency of Bosnia and Herzegovina states that 53 per cent of women have suffered some form of gender-based violence, while only 10 per cent of those have received support through the victims and witness support offices. As we mark the Global 16 Days of Activism Campaign with the focus on gender based violence it is worth reflecting that only a couple of years ago, access to justice for the poor and marginalised in Bosnia and Herzegovina was seriously hampered. Governmental free legal aid services were underequipped, understaffed and undercapacitated. This mostly fiercely affected women- single mothers, victims of domestic, gender-based violence and human trafficking. This is why UNDP  has been working with national partners to establish a country-wide free legal aid system ensuring minimum equal standards for all in accessing free legal aid services- said Sabina Hidanović, UNDPs access to justice legal expert.

In practical terms, this means being able to assist Jasna, a woman who suffered long-term domestic violence but sought help only after she was kicked out of her home. When she contacted the FLA office she was fearful for her own safety and that of her children. After being given legal advice by the FLD

Zavod za besplatnu pravnu pomoć GoraždeKancelarija za pravnu pomoć Brčko DistriktaZavod za besplatnu pravnu pomoć SarajevoZavod za besplatnu pravnu pomoć OdžakCentar za besplatnu pravnu pomoć RSUdruženje građana “Budućnost” ModričaZavod za besplatnu pravnu pomoć BihaćZavod za besplatnu pravnu pomoć ZenicaZavod za besplatnu pravnu pomoć Široki BrijegCentar za pravnu pomoć ženama ZenicaCentar informativno-pravne pomoći ZvornikCentar za ljudska prava MostarFondacija lokalne demokratije SarajevoVaša prava BiH