Ime Telefon Broj mobilnog telefona Faks Kanton/Općina
Vaša Prava - Kancelarija Banja Luka 051 232 920 Banja Luka
Vaša Prava - Kancelarija Bosanski Petrovac 037 881 248 Bosanski Petrovac
Vaša Prava - Kancelarija Goražde 038 220 544 Goražde
Centar za ljudska prava u Mostaru 036 580 510 Mostar
Vaša Prava - Kancelarija Mostar 036 558 580 Mostar
Vaša Prava - Kancelarija Prijedor 052 241 290 Prijedor
Vaša Prava - Kancelarija Sarajevo 033 789 105 Sarajevo
Vaša Prava - Kancelarija Srebrenica 056 440 998 Srebrenica
Vaša Prava - Kancelarija Tuzla 035 210 210 Tuzla
Vaša Prava - Kancelarija Trebinje 059 240 680 Srebrenica
Centar informativno-pravne pomoći Zvornik 056 210 412 +387 65 520 338 Zvornik