Besplatna pravna pomoć u Bosansko-podrinjskom kantonu

on .

U Goraždu je 12. novembra 2013. godine upriličena ceremonija svečanog otvorenja Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona, čije je uređenje i opremanje realizovano u okviru UNDP-ovog projekta „Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi”, sredstvima UN Biroa za prevenciju i oporavak (BCPR).

Pristup pravdi jednak za sve - otvoren Centar za ljudska prava u Mostaru

on .

Danas je u Mostaru svečanom ceremonijom, pred mnogobrojnim zvanicama iz pravosudnog sektora i akademske zajednice, otvoren Centar za ljudska prava u Mostaru koji će omogućiti pružanje usluga besplatne pravne pomoći ekonomsko ugroženim građanima Mostara te adekvatnu zaštitu njihovih prava i interesa pred nadležnim instituciama vlasti.