Informacije o UNDP BiH Projektu pristup pravdi

UNDP Projekat Pristup pravdi: Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost

Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.

Nedostatak pravne pomoći najviše pogađa izbjeglice, samohrane majke, romsku populaciju, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici i spolno zasnovanog nasilja, i žrtve trgovine ljudima.

Pored nedostatka političke volje i podrške za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći, nedovoljno finansiranje također sprečava sistematski pristup razvoju pravnih standarda i kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći.

Šta mi radimo?

Mi surađujemo sa našim državnim partnerima (nabrojanim ispod) na uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u cijeloj zemlji, koji bi osigurao minimalne standarde jednakosti za sve građane u pristupu uslugama besplatne pravne pomoći. Ovo uključuje pružanje podrške za:

 • Izradu legislative i usklađivanje postojećih zakona na svim nivoima vlasti;
 • Uspostavljanje vladinih Agencija za besplatnu pravnu pomoć, tamo gdje ne postoje;
 • Osiguranje osnovne infrastrukture za Agencije za besplatnu pravnu pomoć (rekonstrukcija prostorija, namještaj, računarska oprema);
 • Profesionalno usavršavanje pružalaca besplatne pravne pomoći, uključujući kreiranje dvogodišnjeg kurikuluma i pružanje kurseva obuke;
 • Izradu adekvatnih alata za komunikaciju, monitoring i podizanje nivoa svijesti (baza podataka za vođenje predmeta, web stranica i brošure orijentirane prema javnosti);
 • Uspostavljanje mreže za koordinaciju i suradnju između pružalaca besplatne pravne pomoći.

Šta smo do sada postigli?

 • Preko 4.000 usluga besplatne pravne pomoći pruženo je putem organizacija civilnog društva, koje podržava UNDP;
 • Izrađen je Nacrt državnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći;
 • Tri kantonalna zakona su izrađena i usvojena (u Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu);
 • Uspostavljene su tri nove Agencije za besplatnu pravnu pomoć (u Sarajevu, Bihaću i Goraždu);
 • Šest postojećih ureda za besplatnu pravnu pomoć (Tuzla, Trebinje, Doboj, Mostar, Zvornik i Zenica) potpuno su rekonstruirani i opremljeni;
 • Uspostavljena je funkcionalna Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći između šest postojećih vladinih pružalaca usluga i pet nevladinih organizacija;
 • Izrađena je baza podataka za vođenje predmeta za pružaoce besplatne pravne pomoći;
 • Izvršena je procjena potreba za obukom; izrađen je dvogodišnji kurikulum; i realizirana su dva kursa obuke iz specifičnih oblasti za članove Mreže;
 • Izrađena je i pokrenuta web stranica Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći;
 • Distribuirana je prema javnosti orijentirana brošura o besplatnoj pravnoj pomoći.

Nastavak aktivnosti

 1. Osiguranje daljnje pomoći za izradu legislative o besplatnoj pravnoj pomoći na svim nivoima vlasti i zagovaranje usvajanja zakona na državnom nivou;
 2. Podrška uspostavljanju tri nove Agencije za besplatnu pravnu pomoć i snaženje postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u pogledu prostorija i opreme;
 3. Jačanje funkcioniranja Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći i osiguranje kontinuirane obuke;
 4. Kontinuirani rad na web stranicama sa informacijama o uslugama pravne pomoći, te bazi podataka, kako bi se podigla svijest javnosti o uslugama besplatne pravne pomoći i poboljšala komunikacija sa korisnicima.