Name Phone Mobile Fax Suburb
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Banja Luka 051 233 570 051 233 571 051 233 560 Banja Luka
Vaša Prava - Kancelarija Banja Luka 051 232 920 Banja Luka
Kantonalni zavod za besplatnu pravnu pomoć Bihać 037 224 192 037 228 605 037 228 606 Bihać
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Bijeljina 055 292-440 055 292-442 055 292-441 Bijeljina
Vaša Prava - Kancelarija Bosanski Petrovac 037 881 248 Bosanski Petrovac
Kancelarija za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH 049 219 075 049 219 070 Brčko
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Doboj 053 200 210 / 200-211 053/200-212 Doboj
Kantonalni zavod za besplatnu pravnu pomoć Goražde +387 (0)38 221 270 Goražde
Vaša Prava - Kancelarija Goražde 038 220 544 Goražde
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Istočno Sarajevo 057 310-451 057 310-450 Istočno Sarajevo
Centar za ljudska prava u Mostaru 036 580 510 Mostar
Vaša Prava - Kancelarija Mostar 036 558 580 Mostar
Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Odžak 031 763 507 Odžak
Vaša Prava - Kancelarija Prijedor 052 241 290 Prijedor
Kantonalni zavod za besplatnu pravnu pomoć Sarajevo Sarajevo
Fondacija Lokalne Demokratije Sarajevo 033 570 560 033 570 561 033 223 366 Sarajevo
Vaša Prava - Kancelarija Sarajevo 033 789 105 Sarajevo
Vaša Prava - Kancelarija Srebrenica 056 440 998 Srebrenica
Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Široki Brijeg 039 704 804 039 703 175 Široki Brijeg
Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla 035 307 864 035 307 866 Tuzla
Vaša Prava - Kancelarija Tuzla 035 210 210 Tuzla
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Trebinje 059 272 551 059 272 550 Trebinje
Vaša Prava - Kancelarija Trebinje 059 240 680 Srebrenica
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći ženama Zenica 032 402 049 Zenica
Kantonalni zavod za pravnu pomoć Zenica 032 407 792 032 201 670 032 201 671 Zenica
Centar informativno-pravne pomoći Zvornik 056 210 412 +387 65 520 338 Zvornik